GX ĐỒNG TIẾN PT

GX ĐỒNG TIẾN PT

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Read more 0

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Ngày 22-4-2018
Lời Chúa: Ga 10,11-18
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".
Suy Niệm:
Mở đầu trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Ta là mục tử tốt lành" (Ga 10,11). “Mục tử” là  một hình ảnh rất quen thuộc của nền văn minh nông nghiệp còn trong trạng thái thô sơ của thời du mục vùng Trung Đông. "Người mục tử" được Chúa Giêsu dùng để diễn tả tương quan vừa mật thiết, vừa rất "dễ thương" giữa Ngài và chúng ta.
Hôm nay, mỗi người chúng ta tự hỏi: tôi có phải là chiên của Chúa không? Nếu phải thì tôi có nghe tiếng Chúa không? Chúa nói : “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta” (Ga 10,27). Tiếng ở đây chính là Lời Chúa.
Chúng ta có biết Chúa không và nếu biết thì biết thế nào? “Biết” ở đây, không có nghĩa là “biết” nhờ đức tin, nhưng là “biết” nhờ đức mến. “Biết” được diễn tả qua việc làm, như thánh Gioan viết: “Ai nói mình biết Thiên Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối” (1 Ga 2,4).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa không bỏ rơi bất cứ con chiên nào, và thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đoàn chiên.
Xin cho các bậc cha mẹ trở thành mục tử tốt trong gia đình, các linh mục trở thành mục tử nhân lành trong giáo xứ, Thầy Cô trở thành mục tử cao quý ở trường học… để mỗi người chúng con tuỳ theo chức phận mình, biết tận tình nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ đoàn chiên Chúa trao cho chúng con theo gương người Mục Tử nhân lành là chính Chúa. Amen.

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH

Read more 0

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
Ngày 15-4-2018
Lời Chúa: Lc 24,35-48
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".
Suy Niệm:
Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca trình thuật nỗi sợ hãi bao trùm lên các Tông đồ, mặc dù các ông đang được hai môn đệ trên đường Emmaus báo tin Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các ông.
Nỗi sợ hãi của các môn đệ càng dâng lên tột độ khi thấy Đức Giêsu hiện ra và đứng giữa các ông.
Biết được tâm lý nơi môn sinh của mình, nên sau khi Phục sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các ông và câu đầu tiên Ngài nói với các ông là: “Bình an cho các con”.
Đây là lời trấn an, sau hàng loạt những ngày đen tối trong lo âu sợ hãi... Khi ban bình an cho các tông đồ, Đức Giêsu muốn gạt đi nơi họ lòng sợ hãi đến tự ty, sự ngờ vực đến thất vọng... và khơi gợi lên trong lòng họ niềm tin và sự gắn bó với sứ vụ mà Ngài sắp trao phó.
Cũng từ đây, Đức Giêsu đã khai mở lòng trí để họ nhớ lại những đoạn Kinh Thánh đã nói trước về Ngài cũng như sứ vụ cứu chuộc mà Ngài đã thi hành.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Trở thành nhân chứng của Chúa khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.
Nhưng trước hết, chúng con phải có được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, để đẩy lui những lo lắng, sợ hãi, bực bội, tức giận, hận thù, ganh ghét, kiêu ngạo..., có thế, chúng con mới trở nên chứng nhân của Chúa cách đúng nghĩa.
Xin ban bình an của Chúa xuống cho chúng con, để sau khi đã đón nhận được bình an của Chúa, thì chúng con cũng biết chia sẻ bình an đó cho anh chị em. Amen.

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

Read more 0

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
Ngày 8-4-2018
Lời Chúa: Ga 20,19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Suy Niệm: 
Bài Tin Mừng hôm nay, tường thuật lại việc Chúa Giêsu đến với các môn đệ của Ngài khi Chúa Phục Sinh. Lời đầu tiên mà Chúa nói với các môn đệ làBình an cho các con”.
Trong cuộc sống của mỗi con người, ngoài những điều kiện cần để cho cho thể xác sống được như: ăn, uống… thì về phần tâm hồn con người rất cần đến “Sự Bình An” để cho cuộc sống được vui tươi, hạnh phúc.
Thật vậy, cho dù chúng ta được sống trong sung túc giàu sang, nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, nhưng tâm hồn luôn lo âu, sợ hãi, hồi hộp bất an, thì cuộc sống chỉ là bất hạnh.
Nếu muốn có được cuộc sống “Bình an” thực sự, chúng ta phải tìm đến với Chúa Giêsu, và đặt hoàn toàn niềm tin vào Ngài. Bởi vì, chỉ có Ngài mới đem lại cho ta sự bình an thực sự.
Tin tưởng tuyệt đối vào Ngài và tuân giữ các điều Ngài dạy, thì dù cuộc đời có nhiều biến động bể dâu, có nhiều trắc trở gian nan đến đâu đi nữa, thì chúng ta vẫn giữ được một tâm hồn bình an.
Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã sống lại để khẳng định cho chúng con  biết Chúa đã chiến thắng tử thần. Xin cho chúng con biết tin tưởng tuyệt đối vào Ngài, để luôn được sống trong Chúa và vượt qua mọi thử thách ở trần gian.
Mỗi ngày chúng con có Chúa bên cạnh và Chúa sẽ gìn giữ tâm hồn và thể xác chúng con trong sự bình an, mà chỉ có Chúa mới ban cho chúng con được. Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Read more 0

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ngày 1-4-2018
Lời Chúa: Ga 20,1-9
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
Suy Niệm:
Ngôi mộ trống là thách đố cho những kẻ hoài nghi chỉ dừng chân đứng bên ngoài, nhưng lại là bằng chứng củng cố niềm tin của những ai dám bước vào bên trong.
Tảng đá lăn ra ngoài mộ không phải là để Đức Giêsu đi ra, nhưng là để chúng ta bước vào và nhận ra Người đã sống lại thật. Ngôi mộ trống đã minh chứng một biến cố siêu việt.
Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta những bài giảng, những dụ ngôn, một cuộc sống không tì vết,… nhưng chúng ta sẽ học được nhiều điều hơn từ ngôi mộ trống của Người. Hãy bước vào ngôi mộ trống, chúng ta sẽ thấy Đấng Phục Sinh!
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong ngày vinh thắng của Chúa hôm nay, xin làm cho những biến cố và những kinh nghiệm sống thường ngày, trở thành lối đường dẫn chúng con đến niềm tin vào sự phục sinh của Chúa. Amen.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Read more 0

THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Ngày 30-3-2018
Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9;
Lời Chúa: Ga 18,1-19,42
Suy Niệm:
Thập giá của Đức Giêsu hôm nay được tôn vinh, đã làm không ít người cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì xét theo người đời, thì đây chính là sự ô nhục, hận thù, đáng ghét... là biểu tượng của sự chết chóc, và thập giá vẫn chỉ là dụng cụ ghê rợn được dùng để xử tử tội nhân.
Nhưng đối với Thiên Chúa, thì đây chính là sự khôn ngoan khôn dò thấu của Người. Thánh Phaolô đã nói: “Con Thiên Chúa chết trên thập giá là một trong những đường lối khôn ngoan sâu thẳm mà không một ai dò thấu” (Rm 11,33). Bởi vì Thiên Chúa đã dùng thập giá như một sự nghịch lý để cứu độ con người.
Với những người tin, hẳn sự cảm nghiệm, suy nghĩ và thái độ hoàn toàn ngược lại. Những người đó sẽ coi thập giá trở thành Thánh Giá, và Thánh Giá lúc này trở thành phương dược, để qua đó Đức Giêsu chuộc tội thay con người và cứu độ nhân loại.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, cuộc đời của người Kitô hữu, tức là cuộc đời của những người tin và theo Đức Giêsu, hẳn mỗi người chúng con luôn nghe thấy lời mời gọi: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Và: "Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy" (Mt 10,38).
Thánh Giá mà mỗi chúng con vác, chính là bổn phận phải chu toàn; là từ bỏ những thứ không cần thiết trên hành trình theo Chúa; là từ bỏ ý riêng... và phục vụ trong yêu thương.
Xin cho mọi người chúng con biết đặt bước chân của mình vào dấu chân của Chúa, để sẵn sàng chấp nhận những đòi hỏi của Tin Mừng. Amen.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Read more 0

THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Ngày 29-3-2018
Lời Chúa: Ga 13,1-15
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.
Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.
Suy Niệm:
Sứ điệp Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta là sứ điệp của tình yêu. Tình yêu đó đòi hỏi con người phải dấn thân phục vụ và làm chứng tá.
Trong Tin Mng hôm nay, Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta trong việc sống tình yêu đích thực - tình yêu khiêm nhường phục vụ anh em: Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ của mình. Đây là một hành động rất cụ thể và đầy khiêm tốn của Chúa Giêsu. Hành động này nói cho chúng ta biết rõ rằng: tình yêu của chúng ta là tình yêu phục vụ, một tình yêu rất cụ thể trong đời sống.
Những hành vi thờ phượng Thiên Chúa, những lời kinh, những thánh lễ chúng ta dâng, chỉ thực sự có ý nghĩa nếu chúng ta sống một đời sống chứng tá của yêu thương phục vụ như Chúa Giêsu đã làm.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con được học biết về tình yêu của Chúa rất nhiều, chúng con có thể nói về yêu thương rất nhiều, nhưng nhiều khi chúng con chẳng diễn tả tình yêu qua hành động.
Xin Chúa cho chúng con biết diễn tả tình yêu Chúa trong những hành động cụ thể của đời sống, nhờ đó mọi người có thể nhận biết về tình yêu của Ngài. Amen.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Read more 0
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Ngày 25-3-2018
Lời Chúa: Mc 11,1-10
Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con 'Sao các ông làm thế?', thì hãy nói rằng: 'Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây'". Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng, hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: "Các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy?" Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo lên mình lừa và Ngài lên cỡi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Ðavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!"
Suy Niệm:

Giáo Hội bước vào Tuần Thánh với việc tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem giữa tiếng tung hô của dân Do Thái. Người được dân chúng tôn vinh là Đấng Thiên sai của Thiên Chúa, người sẽ thiết lập một vương quốc mới là Nước Trời. Trong tinh thần và ý nghĩa đó, Giáo Hội tuyên xưng Chúa Kitô là Vị Cứu tinh nhân loại, là trung tâm của lịch sử và là Thầy Chí Thánh hướng dẫn đời ta.
Trong Tuần Thánh này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn để nhận ra tội lỗi, sự phản bội của con người và tình thương bao dung, trung thành của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi vác thập giá đời mình bước theo Chúa trong hành trình cứu độ, để được thông phần vào sự phục sinh vinh hiển của Người.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sống trọn Tuần Thánh này với niềm cảm mến nồng nàn, với lòng biết ơn sâu xa và với quyết tâm liên lỉ theo Chúa. Chúng con tin rằng, cùng bước đi với Chúa, chúng con có thêm nghị lực để can đảm vác thập giá đời mình và sẵn lòng chia sẻ gánh nặng thập giá với tha nhân. Amen. 

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

Read more 0

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY
Ngày 18-3-2018
Lời Chúa: Ga 12,20-33
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu”. Philipphê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”.
Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”. Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào. 
Suy Niệm:
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt: Nghĩa là người tín hữu phải sẵn sàng chết đi cho tội lỗi, chết đi cho tính mê nết xấu, chết đi cho tính tham lam ích kỷ, chết đi cho tính thù hằn giận ghét, chết đi cho tính kiêu căng tự phụ, để có thể được tham dự vào đời sống mới với Ðức Kitô.
Sẵn sàng chịu chê cười nhạo báng và chịu bách hại vì tin yêu Chúa là chết đi một phần. Sẵn sàng trả giá trong cách sống, cách nói năng và hành động để làm môn đệ Chúa, cũng là chết đi cho mình một phần.
Nói tóm lại chỉ khi nào chúng ta tham dự vào cuộc hy sinh khổ hình của Chúa, chúng ta mới có thể chia sẻ cuộc phục sinh vinh hiển với Người (x.2 Tim 2,11). 
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, phải chăng cuộc đời chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi con người biết sống quên mình, biết nghĩ đến tha nhân?
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, sẽ sinh nhiều bông hạt.
Ước gì cuộc đời chúng con là hạt lúa được chôn vùi - chôn vùi chính mình, để nẩy sinh nhiều bông hạt yêu thương cho Chúa, và cho tha nhân. Amen.

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

Read more 0

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
Ngày 11-3-2018
Lời Chúa: Ga 3, 14-21
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời.
Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa;
và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại một đoạn đối đáp giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô, một bậc thầy trong dân Israel. Qua cuộc đối thọai này, Đức Giêsu cho ông và qua ông cho mỗi người tín hữu chúng ta nhận ra sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha trao cho Người, khi đến trần gian này: 
Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Người nói cho ông về tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa với con người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhìn lên thập giá, chính Chúa đã  đến trần gian chịu chết vì tội lỗi của con, để con được phục sinh với Chúa.
Xin cho con luôn ý thức về mình là người con, luôn gắn bó với Hội Thánh, với Thiên Chúa để đón nhận được tình yêu Ngài trao ban và làm triển nở tình yêu ấy trên trái đất này. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Anphongso Nguyễn Hữu Thành, 60t, gh.Phêrô, được Chúa gọi về ngày 9/3/2018. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 12/3/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Anphongso sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

Read more 0

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
Ngày 4-3-2018
Lời Chúa: Ga 2, 13-25
Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".
By giờ người Do Thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do Thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.
Suy Niệm:
Hành vi quyết liệt của Chúa Giêsu khi xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ Giêrusalem, là hành vi mang tính tiên tri. Người muốn bảo tồn sự thánh thiện của Đền thờ là “nhà cầu nguyện”. Đồng thời, Chúa tiên báo một đền thờ mới là chính Thân Thể của Người. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa bày tỏ sự hiện diện của Người. Chính nhờ và qua Chúa Giêsu, chúng ta có thể gặp gỡ và phụng thờ Thiên Chúa.
Thánh Phêrô đã khẳng định mỗi người tín hữu là những viên đá sống động xây nên ngôi Đền Thờ của Thiên Chúa. Liệu chúng ta có ý thức về vị trí và vai trò của mình để luôn quý trọng và nỗ lực kiến tạo ngôi Đền Thờ này không?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được vinh dự cộng tác với Chúa để cùng xây dựng Đền Thờ là Nhiệm Thể Chúa Kitô. Xin cho chúng con ý thức mạnh mẽ trách nhiệm của mình, và sống xứng đáng với ơn Chúa dành cho chúng con. Amen. 
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Đỗ Thị Đào, 64t, gh.Antôn, được Chúa gọi về ngày 3/3/2018. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 5/3/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Maria sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

 
Powered by by: Blogger