GX ĐỒNG TIẾN PT

GX ĐỒNG TIẾN PT

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

Read more 0

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
Ngày 17/6/2018
Lời Chúa: Mc 4,26-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
Suy niệm:
Qua Bí Tích Rửa Tội, Chúa Giêsu gieo hạt giống Nước Trời là đức tin nơi tâm hồn mỗi chúng ta. Người cũng đang chờ đợi hạt giống ấy mọc lên và tăng trưởng: qua những công việc nhỏ bé hàng ngày, qua những lời cầu nguyện âm thầm, qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí Tích, và qua đời sống chứng nhân của mỗi người.
Chúa mong muốn hạt giống đức tin của chúng ta ngày càng vươn cao vươn xa, không chỉ nơi chính chúng ta mà còn cho những người khác, những người chưa biết Chúa, những người đang khao khát chân lý thực sự, những người đang cần một bàn tay nâng đỡ, một lời an ủi, một lời cảm thông, một lời tha thứ để Nước Chúa thực sự hiện diện giữa chúng ta và lan mãi đến tận cùng thế giới.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trong những việc bổn phận hằng ngày dù âm thầm, xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác cho Chúa, để mỗi việc làm của chúng con thực hiện theo ý Chúa, sẽ mang lại kết quả và làm ích cho chính bản thân, cho tha nhân và cho Nước Chúa. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Nguyên, 91t, gh.Gioan, được Chúa gọi về ngày 11/6/2018. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 15/6/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Anna sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN

Read more 0

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN
Ngày 10/6/2018
Lời Chúa: Mc 3,20-35
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
“Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Đó là vì họ đã nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”
Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy Niệm:
Không ai trong chúng ta đã sống và làm theo thánh ý Thiên Chúa hơn Mẹ Maria. Từ khi chấp nhận sứ điệp truyền tin của sứ thần Gabriel qua hai tiếng xin vâng, cuộc sống của Mẹ Maria đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ không còn sống theo ý riêng mình, mà là sống theo thánh ý Chúa. Chính vì thế, Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu do việc sinh hạ theo huyết thống, nhưng Mẹ còn là Mẹ của Chúa Giêsu do việc tuân giữ và sống lời Chúa.
Chúa đã và đang tiếp tục kêu mời mỗi người chúng ta trở nên những thành viên trong gia đình của Chúa qua việc đọc, suy gẫm và sống lời Chúa hằng ngày. Nhưng cuộc sống đầy những lôi kéo hấp dẫn từ sự hấp dẫn của tiền tài và danh vọng. Chính những thứ ấy đã và đang lôi kéo chúng ta ra khỏi gia đình của Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, được gia nhập gia đình của Chúa quả là hồng phúc lớn lao cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết hăng say và yêu mến Chúa qua việc chăm chỉ đọc, suy gẫm và sống lời Chúa mỗi ngày. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Hữu Sự, 60t, gh.Giuse, được Chúa gọi về ngày 4/6/2018. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 7/6/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.


CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Read more 0

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Ngày 3-6-2018
Lời Chúa: Mc 14,12-16.22-26
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
Suy Niệm:
Chúng ta được Đức Giêsu nuôi dưỡng bằng chính thân thể Ngài, thế nhưng đôi khi chúng ta có thái độ thờ ơ hay không cảm nhận được quà tặng cao quí này.
Dường như ngày hôm nay, chúng ta đến tham dự Bí Tích Thánh Thể thì nhiều, nhưng chúng ta lại không chuẩn bị tâm hồn hay ao ước để lãnh nhận của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Đức Kitô. Chứng “biếng ăn thiêng liêng” sẽ làm cho chúng ta èo ọt về đời sống thiêng liêng. Hãy siêng năng chạy đến với Bí Tích Tình Yêu này. Chúng ta được mời tới tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể. Chúng ta được mời đến để dùng bữa chứ không đến để nhìn “thực đơn” mà thôi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ tình thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn siêng năng đến với Bí Tích Thánh Thể, để chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng tình thương của Chúa, sẵn sàng chia sẻ tình thương Chúa cho mọi người chung quanh. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 1/6/2018, anh Giuse Huỳnh Thanh Ngân, gx.Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, gp.Richmond, Hoa Kỳ – và chị Maria Đoàn Thị Quỳnh Như, con bà Maria Lương Thị Kim Lan, gh.Giuse, gx.Đồng Tiến.
Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Read more 0

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 
Ngày 27-5-2018
Lời Chúa: Mt 28,16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".
Suy Niệm:

Khi đọc Tin Mừng, chúng ta thường bị cuốn hút bởi những phép lạ và những lời dạy của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu không chỉ gồm những phép lạ hay lời rao giảng cuốn hút ấy, mà quan trọng hơn hết, đó là một chuỗi kết hiệp mật thiết giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Từng ngày sống, Chúa Giêsu luôn hướng về Thiên Chúa Cha, tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
 Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta có Thiên Chúa là Cha trên trời hằng yêu thương và chăm sóc. Chúng ta có Chúa Giêsu là người bạn tâm giao luôn gần gũi và đồng hành. Chúng ta có Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá và hướng dẫn chúng ta thực thi thánh ý Chúa Cha. Như vậy, cuộc đời chúng ta, như Chúa Giêsu, là cuộc đời chan hòa sức sống và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần làm dấu Thánh giá là chúng con tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi giữa mọi người, là tin nhận rằng Thiên Chúa Ba Ngôi đang hiện diện và hướng dẫn đời sống chúng con. Xin cho chúng con làm việc thánh thiện này cách ý thức như dấu chỉ đức tin chúng con thuộc về Chúa. Amen. 

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Read more 0

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ngày 20-5-2018
Lời Chúa: Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Suy Niệm:
Trong ngày Lễ Hiện Xuống, các tông đồ đã lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh ấy đã làm biến đổi toàn bộ cuộc sống các ông. Từ những con người nhát đảm, sợ sệt giờ đây các ông công khai rao giảng về một Đức Giêsu đã bị giết chết và đã sống lại. Từ những con người ít học, không biết ăn nói giờ đây lại nói năng đầy thuyết phục và khôn ngoan.
Phêrô, một người ngư phủ, học hành không bao nhiêu vậy mà sau bài giảng đầu tiên của ông lại có hơn 3000 người xin chịu phép rửa. Rồi xuyên suốt hơn 2000 năm qua, Giáo Hội Chúa đã trải qua biết bao chống đối bách hại, thế nhưng con thuyền Giáo Hội vẫn đứng vững. Tất cả đều do và nhờ Chúa Thánh Thần.
Cầu Nguyện:
Mọi người hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời, bởi Ngài sẽ dạy chúng ta cầu nguyện, Ngài sẽ dạy chúng ta biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Và Ngài sẽ phù trợ để chúng ta kiên nhẫn trong lúc đau khổ và vui mừng trong các việc lành phúc đức.
Xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn của mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Biết kêu cầu Chúa Thánh Thần trong mọi công việc, nhờ đó chúng con can đảm làm chứng cho Chúa phục sinh bằng một cuộc sống đầy hy vọng, yêu thương và phục vụ anh chị em mình. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Tư, ngày 16/5/2018, anh Phêrô Vũ Viết Đăng, con ông Phaolô Vũ Viết Đức, gh.Antôn, gx.Đồng Tiến – và chị Maria Nguyễn Thị Thúy, gx.Thiên An, gp.Xuân Lộc.
Tối thứ Sáu ngày 18/5/2018, anh Giacôbê Vũ Châu, con ông Đaminh Vũ Bội Quyền – và chị Maria Trần Thị Song Thoa, gx.Russeykeo, gp.Xuân Lộc.
Anh Vicente Phạm Tuấn Anh, gx.Môi Khôi, gp.Long Xuyên – và chị Têrêxa Nguyễn Thị Như Thủy, con ông Giuse Nguyễn Hữu Phước, gh.Phêrô, gx.Đồng Tiến.
Các anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc các anh chị sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Read more 0

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Ngày 13-5-2018
Lời Chúa: Mc 16, 15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.
Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Suy Niệm:
Trước khi về trời, Chúa Giêsu sai các tông đồ loan truyền tình yêu Thiên Chúa cho toàn thế giới. 
Trước tình hình của thế giới hôm nay, có nhiều điều làm chúng ta lo sợ. Nhưng Chúa Kitô sống lại đã chiến thắng và Ngài còn nói thêm với chúng ta rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và quyền lực của Ngài.
Mỗi người chúng ta cũng phải tiếp tục sứ mạng của các tông đồ tùy bậc sống của mình. Mỗi khi chúng ta khiêm nhường hoàn thành bổn phận của mình với tinh thần nghèo khó, là chúng ta đã góp phần cứu độ toàn thể thế giới nhờ Nhiệm Thể của Chúa Kitô là Giáo Hội.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng một lối sống vị tha, luôn nghĩ đến tha nhân, biết chiếu ánh sáng tình thương của Chúa ra trước mặt người đời và trở nên muối ướp mặn cho đời.
Xin cho mọi người chúng con luôn sống chan hoà, như nắm men được hòa lẫn vào ba đấu bột, để cả khối bột là môi trường chúng con đang sống được dậy lên men tình yêu mến Chúa. Amen.

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Read more 0

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
Ngày 6-5-2018
Lời Chúa: Ga 15,9-17
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu cho chúng ta thấy: qua Ngài, mối hiệp thông giữa Thiên Chúa và chúng ta rất bền chặt. Trong Ðức Giêsu, chúng ta được đón nhận tình thương của Ngài nhờ tuân giữ giới răn của Ngài. Trong Ðức Giêsu, chúng ta kết hợp với nhau như các cành gắn liền cây và do đó gắn liền với nhau.
Chính vì thế, Ðức Giêsu mời gọi chúng ta yêu mến nhau như chính Ngài đã yêu mến chúng ta, đến độ hy sinh cả mạng sống vì chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, vậy thì không lý do nào chúng ta không chia sẻ tình thương ấy cho anh chị em mình. Hơn nữa, Ðức Giêsu yêu thương tất cả. Chúng ta cũng phải yêu thương tất cả, kể cả kẻ thù, không trừ một ai.
Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con, coi chúng con như bạn hữu và hy sinh cả mạng sống vì chúng con. Chúa không muốn chúng con giữ lại cho riêng mình, nhưng biết chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người.
Xin cho chúng con biết thực thi lệnh truyền của Chúa trong cuộc sống: mở rộng tâm hồn để cảm thông, mở rộng đôi tay để chia sẻ. Ðể cuộc sống chúng con luôn đầy tràn tình yêu thương và hạnh phúc. Amen.

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Read more 0

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
Ngày 29-4-2018
Lời Chúa: Ga 15,1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay nói về Dụ ngôn cây nho. Về sự sống trong Chúa Giêsu.
Kitô hữu nếu muốn sống phong phú thì phải sống trong Chúa Giêsu và sống bằng sức sống của Ngài “Thầy là cây nho, các con là nhành… Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiếu trái.
 “Kitô hữu” có nghĩa là “Người thuộc về Đức Kitô”. Cho nên cuộc sống Kitô hữu đương nhiên phải là cuộc sống trong Đức Kitô và sống bằng sức sống của Ngài. Muốn thế thì đương nhiên phải kết hợp chặt chẽ với Đức Kitô: bằng cầu nguyện, bằng thi hành những lời Ngài dạy… Ai không làm những điều đó thì người ấy không phải là Kitô hữu thật sự, người ấy là cành nho khô, sớm muộn gì thì cũng bị chặt đi và quăng vào lửa.
Để sinh nhiều hoa trái người Kitô hữu phải ở lại gắn liền với Đức Kitô. Chúa Kitô chính là ngưồn sức mạnh vô biên của chúng ta, Ngài quyền năng làm được mọi sự hoàn hảo, vì thế; chúng ta luôn tin tưởng phó thác cho tình yêu của Ngài, và chắc chắn sẽ được ngài che chở bình an.
Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu là cây nho đích thực, xin cho chúng con luôn hiệp thông gắn chặt với Chúa, để được hưởng nguồn sức sống dồi dào từ Chúa. Chúng con biết rằng, một khi gắn chặt với Chúa, chúng con phải đón nhận sự cắt tỉa, hy sinh. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng cần phải có hy sinh để mang lại hoa trái dồi dào. Amen.


CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Read more 0

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Ngày 22-4-2018
Lời Chúa: Ga 10,11-18
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".
Suy Niệm:
Mở đầu trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Ta là mục tử tốt lành" (Ga 10,11). “Mục tử” là  một hình ảnh rất quen thuộc của nền văn minh nông nghiệp còn trong trạng thái thô sơ của thời du mục vùng Trung Đông. "Người mục tử" được Chúa Giêsu dùng để diễn tả tương quan vừa mật thiết, vừa rất "dễ thương" giữa Ngài và chúng ta.
Hôm nay, mỗi người chúng ta tự hỏi: tôi có phải là chiên của Chúa không? Nếu phải thì tôi có nghe tiếng Chúa không? Chúa nói : “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta” (Ga 10,27). Tiếng ở đây chính là Lời Chúa.
Chúng ta có biết Chúa không và nếu biết thì biết thế nào? “Biết” ở đây, không có nghĩa là “biết” nhờ đức tin, nhưng là “biết” nhờ đức mến. “Biết” được diễn tả qua việc làm, như thánh Gioan viết: “Ai nói mình biết Thiên Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối” (1 Ga 2,4).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa không bỏ rơi bất cứ con chiên nào, và thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đoàn chiên.
Xin cho các bậc cha mẹ trở thành mục tử tốt trong gia đình, các linh mục trở thành mục tử nhân lành trong giáo xứ, Thầy Cô trở thành mục tử cao quý ở trường học… để mỗi người chúng con tuỳ theo chức phận mình, biết tận tình nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ đoàn chiên Chúa trao cho chúng con theo gương người Mục Tử nhân lành là chính Chúa. Amen.

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH

Read more 0

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
Ngày 15-4-2018
Lời Chúa: Lc 24,35-48
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".
Suy Niệm:
Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca trình thuật nỗi sợ hãi bao trùm lên các Tông đồ, mặc dù các ông đang được hai môn đệ trên đường Emmaus báo tin Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các ông.
Nỗi sợ hãi của các môn đệ càng dâng lên tột độ khi thấy Đức Giêsu hiện ra và đứng giữa các ông.
Biết được tâm lý nơi môn sinh của mình, nên sau khi Phục sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các ông và câu đầu tiên Ngài nói với các ông là: “Bình an cho các con”.
Đây là lời trấn an, sau hàng loạt những ngày đen tối trong lo âu sợ hãi... Khi ban bình an cho các tông đồ, Đức Giêsu muốn gạt đi nơi họ lòng sợ hãi đến tự ty, sự ngờ vực đến thất vọng... và khơi gợi lên trong lòng họ niềm tin và sự gắn bó với sứ vụ mà Ngài sắp trao phó.
Cũng từ đây, Đức Giêsu đã khai mở lòng trí để họ nhớ lại những đoạn Kinh Thánh đã nói trước về Ngài cũng như sứ vụ cứu chuộc mà Ngài đã thi hành.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Trở thành nhân chứng của Chúa khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.
Nhưng trước hết, chúng con phải có được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, để đẩy lui những lo lắng, sợ hãi, bực bội, tức giận, hận thù, ganh ghét, kiêu ngạo..., có thế, chúng con mới trở nên chứng nhân của Chúa cách đúng nghĩa.
Xin ban bình an của Chúa xuống cho chúng con, để sau khi đã đón nhận được bình an của Chúa, thì chúng con cũng biết chia sẻ bình an đó cho anh chị em. Amen.

 
Powered by by: Blogger