GX ĐỒNG TIẾN PT

GX ĐỒNG TIẾN PT

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Read more 0
CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
18-6-2017
Lời Chúa: Ga 6,51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
Suy Niệm:
Thời Cựu Ước dân Do Thái sau khi thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, trên đường trở về đất hứa họ lang thang trong sa mạc, Thiên Chúa ban Manna từ trời rơi xuống hằng ngày để nuôi sống họ. Khi nhắc đến Manna, người Do thái rất hãnh diện. Vì đó là dấu chứng Thiên Chúa yêu thương họ. Họ là dân riêng của Ngài.
Ðức Giêsu cũng tự ví Ngài là “Bánh bởi trời” nuôi dân  mới của Chúa  là Giáo Hội - là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên đã ban Ðức Giêsu cho chúng ta. Ðức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta. Sự sống Ðức Giêsu ban không chỉ như Manna xưa, mà là sự sống trường sinh. Ðến với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.
Cầu Nguyện:
Được nuôi dưỡng bởi Bánh là Thịt Máu Chúa Giêsu, chúng con cũng được Chúa mời gọi trở thành tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình, qua việc chia cơm sẻ áo hằng ngày cho tha nhân, đồng thời dấn thân vào hoạt đng tông đồ rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người, hầu cuộc sống chúng con mỗi ngày hạnh phúc và đượm thắm tình Chúa và tình người hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con lương thực bởi trời là chính Mình Máu Chúa. Để nhờ của ăn này chúng con có sự sống muôn đời. Amen.

LỄ CHÚA BA NGÔI

Read more 0
CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA BA NGÔI
11-6-2017
Lời Chúa: Ga 3,16-18
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".
Suy Niệm:
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu.
Qua Bí tích Rửa tội, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nhắc lại cho chúng ta ơn làm con Chúa, được trở nên nghĩa tử, đồng thừa tự với Đức Kitô (x. Rm 8,15-17). Không những vậy, chính Đức Kitô còn minh nhiên mạc khải mầu nhiệm này cho các Tông đồ: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).
Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ ra trong Đức Giêsu Kitô không phải là Thiên Chúa đơn độc, nhưng là cộng đồng Ba Ngôi, trong đó mỗi Ngôi hướng về hai Ngôi khác bằng tất cả tình yêu trao ban và đón nhận (x. GLHTCG 240). Chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đã trở thành ánh sáng và động lực thúc đẩy, là mẫu gương cho cuộc sống của chúng ta noi theo: hãy biết yêu thương và đón nhận nhau trong cuộc sống.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mi ngày sống của chúng con được phản chiếu tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa hãy thánh hóa tâm trí, cử chỉ, con tim chúng con, để chúng con luôn ý thức mỗi khi làm dấu Thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.
Bởi vì mỗi lần làm dấu Thánh giá là chúng con đang tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Đỗ Thị Tin, 75t, gh.Giuse, được Chúa gọi về ngày 8/6/2017. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 12/6/2017, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Maria sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.


CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

Read more 0
CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG
4-6-2017

Lời Chúa:  Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Suy Niệm:
Câu chuyện tháp Babel ngụ ý rằng: khi con người không quy tụ quanh Thiên Chúa thì sẽ chia rẽ nhau, không hiểu nhau và không thông cảm cho nhau.
Hôm lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần sửa lại sự hư hại đó: tất cả mọi người dù thuộc những dân tộc và những ngôn ngữ khác nhau nhưng đã hiểu nhau. Nhờ đâu? Nhờ chính Chúa Thánh Thần, nguyên lý đoàn kết và hiệp nhất.
Hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, điều chính yếu chúng ta mong ước, cũng không phải là có những hiện tượng lạ gió thổi ào ào, lưỡi lửa trên đầu và nói tiếng lạ…. mà chúng ta mong chờ chính sự biến đổi sâu xa và toàn diện trong tâm hồn chúng ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Cha nhân hậu, không bao giờ chúng con có thể khám phá được hết những kỳ diệu của tình yêu Chúa dành cho chúng con trong cuộc sống. Ước gì Thánh Thần Chúa thâm nhập lòng trí chúng con, và biến đổi cuộc đời chúng con nên một lời ca tụng tình thương của Chúa. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phaolô Nguyễn Trọng Ty, 65t, gh.Gioan, được Chúa gọi về ngày 29/5/2017. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 31/5/2017, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.

Xin cầu cho linh hồn Phaolô sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

CHÚA THĂNG THIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH
CHÚA THĂNG THIÊN
28-5-2017

Lời Chúa:  Mt 28,16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".
Suy Niệm:
Trước khi Ðức Giêsu Thăng Thiên, Ngài đã trao cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta mãi mãi. Lời hứa của Chúa được thực hiện qua Bí Tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Ðức Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng Ngài cho anh chị em.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi về trời, Chúa không bỏ chúng con, nhưng Chúa hằng yêu thương nuôi dưỡng và ở lại với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể. Chúa cũng luôn hướng dẫn dìu dắt chúng con qua Lời Chúa.

Xin cho chúng con biết siêng năng đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể để nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn có Chúa đồng hành. Ðể cùng với Chúa, chúng con ra đi với anh chị em chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Read more 0
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
21-5-2017

Lời Chúa:  Ga 14,15-21
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".
Suy Niệm:
Theo lời Ðức Giêsu, ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng phù trợ, an ủi. Người sẽ ở trong người ấy và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Yêu mến là thực thi lệnh truyền của Chúa. Ðức Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần... Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17), và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng (Mc 7,6).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến dồi dào. Khi chúng con nói được rằng chúng con tin vào Chúa và thực thi giới răn của Ngài, thì chúng con biết sống những điều đó bằng một đời sống cụ thể. Ðể cuộc sống của chúng con là một chứng từ sống động cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông GB. Trần Kim Trọng, 52t, gh.Gioan, được Chúa gọi về ngày 15/5/2017. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 17/5/2017, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.

Xin cầu cho linh hồn Gioan Baotixita sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Read more 0
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
14-5-2017

Lời Chúa: Ga 14,1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".
Suy Niệm:
Thầy là đường là sự thật và là sự sống. Chúa là đường vì Ngài mặc khải cho ta con đường về với Chúa Cha. Ngài cho ta thấy phải sống thế nào cho hợp ý Thiên Chúa. Con người đến với Đức Kitô, nhận lãnh Lời giáo huấn của Người, rồi được thúc đẩy và được hướng dẫn đến với Chúa Cha.
Vì thế Chúa Giêsu là đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha, dẫn tới nguồn sự sống sung mãn: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.
Đã rất nhiều lần chúng ta đã đi trên những con đường khác: những con đường rộng thênh thang của tiền tài, danh vọng và đam mê thế tục. Những con đường này thật quyến rũ và hứa hẹn cho ta nhiều sung sướng thoải mái. Nhưng cuối cùng chúng đã dẫn chúng ta đến vực thẳm của sự trống rỗng, cô đơn, của tội lỗi, khổ đau và sự chết.
Trong cuộc sống có biết bao nẻo đường đang vẫy gọi, có biết bao lối mòn chúng ta đã đi. Nhưng chúng ta hãy tin rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Đó là con đường Chúa đã đi. Con đường Chúa đã đi qua là con đường Thập Giá.
Đối với chúng ta hôm nay, Chúa Giêsu là đường, nghĩa là Chúa sống làm sao thì chúng ta cũng phải bước theo Chúa như vậy: Ai muốn theo Ta, hãy vác Thập Giá mình mà theo Ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dặn các Tông Đồ đừng xao xuyến trước cuộc khổ nạn của Chúa, hôm nay Chúa cũng nói với chúng con đừng xao xuyến trước những thử thách của cuộc đời trên bước đường theo Chúa, và Chúa cũng dạy chúng con: hãy tin tưởng vào Chúa.
Xin Chúa cho chúng con luôn xác tín rằng: chúng con không thể đến với Chúa Cha, nếu không đi vào con đường của Chúa, nhất là con đường thập giá.
Nếu chúng con không đến với Chúa, với Mình và Máu Thánh Chúa, nếu chúng con không biết lắng nghe  và thực hành Lời Chúa, thì chúng con sẽ không bao giờ đến được với Chúa Cha là nguồn hạnh phúc đích thực.
Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, xin cho chúng con biết chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của đời chúng con. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 12/5/2017, Anh Đôminicô Nguyễn Ngọc Long, gx.Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng giáo phận Seattle, Hoa Kỳ – và chị Matta Lê Thị Thanh Thúy, con ông Phêrô Lê Đình Hiền, gh.Phêrô, gx.Đồng Tiến.

Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Read more 0
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
7-5-2017
Lời Chúa: Ga 10,1-10
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu chính là vị Mục Tử nhân lành luôn yêu thương và quan tâm dẫn dắt đoàn chiên của mình. Chúa nói rằng Ngài là cửa chuồng chiên.
Chuồng chiên chính là Giáo Hội được bảo vệ bằng các giới răn của Chúa. Ai trung thành nghe tuân giữ và liên kết với Ngài thì được vào Nước Trời. Nghĩa là được đến cùng Thiên Chúa Cha, nguồn mạch sự sống và hạnh phúc trường sinh.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con như chiên lạc, lang thang bơ vơ đói khổ, vì thiếu dòng suối mát, vì thiếu đồng cỏ xanh, vì thiếu vị mục tử chân chính.
Xin Chúa đến hướng dẫn, dìu dắt chúng con về nước tình yêu của Chúa. Vì chính Chúa là cửa an toàn, vì chính Chúa là vị mục tử nhân hiền. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 5/5/2017, Anh Phêrô Trần Việt Hoàng, gx.Phước An – và chị Têrêxa Phạm Thị Huyền Trang, con bà Maria Nguyễn Thị Mỹ Lệ, gh.Giuse, gx.Đồng Tiến.

Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Read more 0
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
30-4-2017

Lời Chúa: Lc 24,13-35

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp".
Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.
Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Suy Niệm:
"Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn" (Lc 24,29). Đây là lời mời tha thiết của hai môn đệ trên đường Emmau vào ngày thứ nhất trong tuần, lúc mà tâm hồn đang trĩu nặng vì buồn nản, đang trên đường trở về quê. Họ không bao giờ nghĩ rằng người khách lạ ấy lại chính là Thầy mình đã sống lại. Hai ông đã nhận ra Người tại bàn ăn chỉ với một hành vi "bẻ bánh" đơn giản (Lc 24,35).
Khi trí khôn được chiếu sáng, con tim được đốt nóng, những dấu chỉ bắt đầu gợi lên lòng sốt mến và thôi thúc họ "họ chỗi dậy trở về Giêrusalem" (Lc 24,33) để thuật lại tất cả những gì họ đã thấy và đã nghe cho "mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp" (Lc 24,33).
Hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus có thể hình ảnh của mỗi gia đình chúng ta. Giữa biết bao vấn đề và khó khăn, ngay cả những thất vọng nặng nề, Người Bộ Hành Thần Linh vẫn tiếp tục đồng hành bên cạnh chúng ta, mở ra cho chúng ta những trang Kinh Thánh và hướng dẫn chúng ta hiểu sâu hơn những mầu nhiệm của Thiên Chúa. 
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, năm xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Sự đồng hành này đã nâng đỡ họ và giúp họ tìm lại niềm vui và hy vọng trong cuộc sống.
Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt lành của nhau, bằng cách đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường cuộc sống. Xin giúp chúng con đừng bao giờ dửng dưng như khách lạ với tha nhân, nhưng luôn liên kết, cảm thông và nâng đỡ những rủi ro, bất hạnh của anh chị em. Xin giúp chúng con đừng bao giờ chỉ tìm niềm vui nơi mình nhưng luôn nghĩ đến thiện ích cho tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, sự đồng hành của Chúa trên đường Emmau đã đánh tan thất vọng, lo âu trong tâm hồn các môn đệ, xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh qua Bí Tích Thánh Thể mà chúng con được đón rước vào trong tâm hồn. Amen.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Read more 0
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
23-4-2017
Lời Chúa: Ga 20,19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Suy Niệm:
Giữa cơn lo sợ bàng hoàng còn chưa nguôi; các cửa phòng còn đóng kín để tránh ánh mắt soi mói của người Do thái. Ðức Giêsu Phục Sinh bất ngờ hiện đến, mang theo bình an và Thần Khí của Ngài để làm cho các Tông Ðồ được vững mạnh trong niềm tin. Từ cõi chết, Ðức Giêsu đã bước vào cõi trường sinh; từ tình trạng xem như thất bại, Ðức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang. Cùng với Ðức Giêsu, từ nay người môn đệ của Ngài luôn sống trong hân hoan, bình an vì Thầy của họ đã thắng thế gian và đưa họ vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.
Cầu Nguyện:
             

Lạy Chúa Giêsu, ước gì lời chúc bình an của Chúa sẽ là nguồn trợ lực cho suốt cuộc đời chúng con. Chúng con chỉ có bình an thực sự khi tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhờ đức tin, nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở bên chúng con và nâng đỡ chúng con trong từng biến cố. Xin Chúa đến ngự giữa chúng con. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Nguyễn Thị Nguyện, 56t, gh.Giuse, được Chúa gọi về ngày 23/4/2017. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 25/4/2017, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.

Xin cầu cho linh hồn Maria sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
 
Powered by by: Blogger