GX ĐỒNG TIẾN PT

GX ĐỒNG TIẾN PT

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN A
Ngày 15/1/2017
Lời Chúa: Ga 1,29-34
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: "Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần". Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".
Suy Niệm: 
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Kitô cho nhân lọai.
Khi Đức Giêsu đến, ông liền lớn tiếng giới thiệu Người với dân chúng:Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.
Lời chứng của Gioan không phải ai cũng có thể nói được. Gioan, một con người tự nhận là tiếng hô trong sa mạc. Sống một cuộc đời thanh bạch, chay tịnh để tìm biết ý Thiên Chúa, Đấng sẽ sai ông làm chứng.
Một con người biết từ bỏ mọi sự để lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi từ trong cõi tĩnh lặng, trống không giữa trời và đất.
Sống giữa tự nhiên, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo dệt bằng lông lạc đà. Ông rao giảng một thứ giáo lý mới, giúp cho mọi người nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa với nhân lọai. Ông giới thiệu một Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Ông đã nhận mình phải nhỏ đi để Đức Kitô được lớn lên.
Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa, ngày hôm nay, trên thế giới này biết bao  người chưa nhận biết Chúa. Không ít người chối từ Chúa, không muốn có Chúa ở bên, vì sợ phải thiệt thòi về quyền lợi, về cuộc sống.
Chúa đến chính là muốn con người được giải thóat khỏi mọi ích kỷ, mọi cách sống tầm thường, giúp con người trở nên một con người hòan thiện như Cha trên Trời.
Ngài muốn chúng con giới thiệu Chúa cho những người sống bên chúng con.

Hình ảnh của Gioan Tẩy Giả, cách sống, thái độ sống của Ngài là mẫu gương cho chúng con. Khi chúng con dám từ bỏ mình đi, khước từ những đam mê tội lỗi. Dám sống tinh thần nghèo khó để tìm gặp Chúa trong cõi sa mạc nội tâm. Có như thế chúng con mới có cơ hội trở thành những tiếng kêu mời trong xã hội hôm nay. Amen.

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

Read more 0
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH
Ngày 
8/1/2017
Lời Chúa: Mt 2,1-12
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi : "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."
Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 'Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng : "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi.
Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Suy Niệm:
Các nhà chiêm tinh nhận ra ngôi sao lạ. Họ tin rằng có một vị vua mới sinh ra ở đất Do thái. Họ lập tức khởi hành, lên đường tìm kiếm. Con đường đi của họ dẫn qua sa mạc, bụi bặm, nóng bức và giá lạnh. Ðó là một con đường đầy chông gai khó khăn, vất vả và nguy hiểm. Họ luôn nhìn lên ngôi sao dẫn đường và tiến bước.
Thiên Chúa vẫn luôn tỏ mình ra cho nhân loại qua những dấu chỉ tự nhiên của trời đất, qua từng biến cố lịch sử, qua Lời Người trong Thánh Kinh, qua sự hiện diện của Dân Chúa là Giáo hội, qua các bí tích. Muốn gặp được Thiên Chúa, nhất thiết phải nổ lực tìm kiếm. Cho dầu có những thử thách, cam go, những hiểm nguy cạm bẫy, vẫn luôn kiên trì trong đức tin, bền đổ trong lòng mến.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, ngày xưa ngôi sao ở đông phương đã dẫn các nhà đạo sĩ đến gặp Chúa Hài Nhi và tiến dâng lễ vật. Ngày nay chúng con nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn trên hành trình cuộc đời. Lời Chúa là ánh sao chiếu soi tâm hồn, giúp chúng con sáng lên niềm tin. Chính Chúa Giêsu là ngôi sao mai dẫn chúng con đi vào một con đường mới, con đường chói ngời ngọn lửa đức mến.
Xin cho mọi người Kitô hữu chúng con biết tiếp nhận ánh sáng từ Chúa Giêsu, ánh sáng hy vọng, ánh sáng tin yêu, ánh sáng công bình bác ái, để rồi chúng con chiếu tỏa ánh sáng đó cho những người chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Hai ngày 2/1/2017, Anh Phêrô Trần Thế Vinh, gx.Thanh Xuân – và chị Maria Trần Thị Tuyết (Tân tòng), con ông Trần Văn Chính, Kp4 Tân An, gh.Gioan, gx.Đồng Tiến.

Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

LỄ ÐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Read more 0
LỄ ÐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Ngày 1/1/2017
Lời Chúa: Lc 2,16-21
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Suy Niệm:
Khi nghe các mục đồng thuật lại những điều được phán dạy về Hài Nhi, Ðức Maria hằng giữ kỹ những lời ấy và suy đi nghĩ lại.
Ðức Maria, con người của chiều sâu nội tâm. Mẹ luôn chiêm ngắm dấu ấn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh mọi biến cố. Thái độ "giữ kỹ" là thái độ khiêm tốn đón nhận. Sự "suy đi nghĩ lại" chứng tỏ một tâm hồn khao khát tìm hiểu.
Thiện tâm nơi Ðức Maria là điều kiện để mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa được hiện tỏ.
Cầu Nguyện:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ tự khiêm hạ thẳm sâu nên đã được Thiên Chúa nâng lên đỉnh cao sang trong chức vụ Mẹ Thiên Chúa. Trước khi đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong cung lòng, Mẹ đã đón nhận Lời Chúa tận thâm sâu tâm hồn. Trong Mẹ tất cả chỉ có một niềm tin son sắt, một tình yêu nồng nàn, để thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn. Xin Mẹ cầu cho chúng con cũng biết yêu mến, lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 29/12/2016, anh Giuse Đồng Phước Dũng, gx.Châu Thủy – và chị Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Huyền, con ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng, gh.Phêrô, gx.Đồng Tiến.
Anh Vincente Nguyễn Trí Cảnh, gx.Tân Lý – và chị Têrêxa Trần Điệp Thơ, con ông GB.Trần Minh Hùng, gh.Giuse, gx.Đồng Tiến.
Sáng thứ Bảy ngày 31/12/2016, anh Vincente Bùi Thanh Quyền, gx.Bình Đông, TGP.Sài Gòn – và chị Anna Nguyễn Thị Trúc Linh, con ông Phaolô Nguyễn Xuân Thu, gh.Giuse, gx.Đồng Tiến.
Anh Giuse Nguyễn Vĩnh San, gx.Chính Tòa Phan Thiết – và chị Têrêxa Nguyễn Thị Thảo Uyên, con ông GB.Nguyễn Huy Hiếu, gh.Phêrô, gx.Đồng Tiến.

Các anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

CHÚA NHẬT LỄ GIÁNG SINH

Read more 0
CHÚA NHẬT LỄ GIÁNG SINH 
Ngày 25/12/2016
Lời Chúa: Ga 1,1-18
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi".
Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Suy Niệm:
Lễ Giáng sinh là ngày mừng Con Thiên Chúa sinh ra làm người: “Ngôi Lời đã trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”.
Không những Con Thiên Chúa sống giữa chúng ta để làm người chỉ đường cho ta trở về Nhà Cha, Ngài còn chữa lành và giải cứu chúng ta. Bằng cách thực sự trở nên người phàm, và sống cuộc đời của một con người, Con Thiên Chúa đã dùng quyền năng biến đổi thân phận của nhân loại từ bên trong, từ chính thân phận khốn cùng của con người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, “Chúa đã cư ngụ giữa chúng con”, nhưng nhiều người chưa có Chúa ở gần bên. Xin cho mỗi Kitô hữu phải là hiện thân của Chúa, biết ra đi đến với mọi người và làm cho mọi người cảm nhận sự gần gũi của Thiên Chúa.
Bằng thái độ dấn thân phục vụ, bằng sự chia sẻ cảm thông, bằng sự đỡ đần vác lấy những gánh nặng cuộc đời cho nhau. Nhờ đó chúng con sẽ làm cho mọi người nhận ra Chúa đang ở gần bên họ. Amen.

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

Read more 0
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
Ngày 18/12/2016
Lời Chúa: Mt 1,18-24
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.
Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".
Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng thuật lại việc sứ thần đến báo cho Thánh Giuse về tin vui Nhập Thể. Thánh Giuse trước khi biết được sự việc thì đã tính đường bỏ trốn. Nhưng sau khi biết rằng mọi việc đều xuất phát từ Thiên Chúa thì ngài đã mau lẹ và dấn thân làm khí cụ của Thiên Chúa, chấp nhận đón Mẹ Maria về nhà.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cuộc đời mỗi người chúng con luôn có những sự việc xảy ra bất ngờ và thường là trái ý của mình. Xin Chúa cho chúng con có được tinh thần lắng nghe và tin tưởng rằng: Chúa luôn quan phòng, yêu thương tất cả mọi người chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG

Read more 0
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
Ngày 11/12/2016
Lời Chúa: Mt 11, 2-11
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: "Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con". Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".
Suy Niệm:
Thánh Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông, cũng như những người đương thời với Chúa Giêsu đang trông chờ một Đấng Mêsia, nhưng họ không nhận thấy nơi Chúa Giêsu những phẩm chất của Đấng Cứu Độ mà họ mong mỏi, nên đâm ra nghi ngờ.
Tác giả Mátthêu xác quyết rằng Đức Giêsu không phải là Đấng Cứu Độ theo kiểu chính trị trần thế, mà là Đấng đến để cứu những người nghèo hèn, khốn khổ, bất hạnh.
Tin Mừng cứu độ dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những kẻ thấp kém, tội lỗi và bị xã hội loại trừ. Đức Kitô có thật sự là Đấng Cứu Độ của tâm hồn tôi? Tôi có thể làm gì để nối dài sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu ở giữa trần gian này?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không đến trong một biến cố kinh thiên động địa. Chúa không đến trong những thành công rực rỡ. Chúa không đến trong uy tín hay quyền lực. Chúa sẽ chỉ đến rất âm thầm, bé nhỏ nhưng đầm ấm tình người. Chúa sẽ đến trong một bàn tay kín đáo nâng đỡ. Chúa sẽ đến trong một nụ cười khích lệ. Chúa sẽ đến trong một cái bắt tay thân ái. Nơi nào có dấu hiệu của tình thương, nơi đó đang vẽ nên dung mạo của Chúa.

Xin cho chúng con nhận ra dung mạo đích thực của Chúa, để chúng con biết đón tiếp Chúa trong Mùa Giáng Sinh năm nay. Amen.

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG

Read more 0
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG
Ngày 4/12/2016
Lời Chúa: Mt 3,1-12
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.
Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".
Suy Niệm:
Gioan kêu gọi: hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Gioan loan báo cho các người đương thời của mình về việc xuất hiện của Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế. Có lẽ nếu không có lời loan báo của Gioan, người ta sẽ không nhận ra được Đấng Cứu Thế từ trời xuống lại mang thân phận của một con người nghèo hèn, bình thường như thế.
Gioan nói cho mọi người biết lời hứa từ ngàn xưa đã được thực hiện, vì này Đấng được hứa ban đang đến giữa họ. Để tiếp đón Người, cần phải có sự chuẩn bị: đó là hoán cải. Hoán cải chứ không chỉ là sám hối theo nghĩa đơn thuần là hối lỗi về những việc xấu mình làm nhưng chưa có quyết tâm thay đổi.
Sám hối và hoán cải đó là cách thức dọn đường mở lối cho Người. Đấng Cứu Thế đang đến gặp gỡ mọi người, và Người là Đấng thấu suốt tâm hồn con người và sẽ xét xử họ. Do đó, sửa đổi cho tâm hồn ngay thẳng, uốn nắn những núi đồi gập ghềnh cong queo mới là sự chuẩn bị chính đáng, chứ không phải là dựa vào tổ phụ Abraham.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Cứu Thế, lời của thánh Gioan Tẩy Giả vẫn đang nói với chúng con mỗi ngày: hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần, đặc biệt là khi chúng con đang sống trong hành trình Mùa Vọng.

Chúa Kitô đã đến lần thứ nhất, và Chúa cũng đang đến mỗi ngày với chúng con, nên việc chuẩn bị để đón gặp Chúa luôn là điều cần thiết. Xin cho chúng con không chần chừ trong việc hoán cải, nhưng luôn sống trong tỉnh thức, chuẩn bị đón Chúa đến. Đây chính là tinh thần của Mùa Vọng mà Giáo Hội hàng năm vẫn nhắc nhở chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A

Read more 0
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A
Ngày 27-11-2016
Lời Chúa: Mt 24,37-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.  
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".
Suy Niệm:
Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đổi mới từ nhận thức đến cách sống, đừng giống như dân chúng thời ông Noe: người ta cứ tiếp tục ăn uống, vui chơi, lấy vợ gả chồng cho đến ngày Noe vào tàu họ cũng không cần biết đến để rồi đại hồng thuỷ ập đến và cuốn trôi tất cả (x. Mt 24,37-39).
Sự đổi mới ấy bắt đầu từ chính con người của mỗi chúng ta rồi lan toả trong cộng đồng và biến thành những kết quả tốt đẹp trong dân tộc cũng như trong thế giới.
Chính vì thế Đức Giêsu mới cảnh báo chúng ta: “hãy canh thức”, nghĩa là chúng ta không được mê ngủ, nhưng tỉnh thức và luôn hướng lòng về đường lối chính trực, biết tìm kiếm những gì là tốt đẹp cho chúng ta, và cũng là những điều tốt đẹp cho những người khác.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến đem ơn cứu độ cho nhân loại, vì Chúa luôn muốn chúng con được hạnh phúc, và trở nên con cái Nước Trời. Chúa mời gọi chúng con điều chỉnh lối sống của mình để trở nên thanh thoát nhẹ nhàng hơn. 

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Amen.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA

Read more 0
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA
Ngày 20-11-2016
Lời Chúa: Lc 23,35-43
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI”.
Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.
Suy Niệm:
Quan niệm bình thường của con người là gắn liền ông vua với ngai vàng, với quyền lực, với thống trị. Người ta phải dùng tới bạo lực để đạt được ngôi vua, để rồi bắt mọi người phải quy phục mình và ngày đăng quang sẽ là một ngày chiến thắng.
Thế nhưng ngày đăng quang của Đức Kitô lại là một ngày thê thảm nhất. Ngai vàng của Ngài là cây thập giá đáng phỉ nhổ, vương miện của Ngài chỉ là một vòng gai làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng: Ngày nào Ta bị treo lên khỏi đất Ta sẽ kéo mọi người lại với Ta. Bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta là ai và Đấng đã sai Ta ở với Ta.
Cái yếu tố thúc đẩy Ngài lên ngôi vua không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa, nhưng chính vì Ngài là tình yêu và Thập giá là dấu chứng của tình yêu, của phục vụ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Kitô là vua muôn vua, trong vương quốc của Chúa, Chúa đã không cai trị bằng luật rừng, bằng bạo lực, nhưng bằng luật yêu thương: Thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.
Xin cho mỗi người chúng con, biết thực thi giới luật yêu thương, để chúng con xứng đáng là con dân của Nước Trời, là con dân của Đức Kitô Vua. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 18/11/2016, anh Antôn Phạm Anh Tài, con ông Antôn Phạm Văn Mạnh, gh.Antôn, gx.Đồng Tiến – và chị Maria Nguyễn Thị Phương, gx.Trảng Táo, gp.Xuân Lộc.
Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Anh Phêrô Nguyễn Thành Kiên, 48t, gh.Phêrô, được Chúa gọi về ngày 14/11/2016. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 17/11/2016, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.

Xin cầu cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Read more 0
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
                  Ngày 13-11-2016
Lời Chúa: Mt 10,17-22
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết.
Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.
Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".
Suy Niệm:
Các thánh Tử Đạo Việt Nam có lòng tin mạnh mẽ. Lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín, nhưng diễn tả trong thái độ chan chứa yêu thương. Đã nhận biết Chúa, các ngài yêu mến Chúa tha thiết. Đã cảm nhận được tình yêu của Chúa các ngài mong muốn được đáp đền tình yêu đó.
Tình yêu của các ngài là tình yêu hy sinh. Nên các ngài đã từ bỏ tất cả: cuộc sống yên ổn, danh vọng tiền tài, kể cả mạng sống vì Chúa. Tình yêu của các ngài là tình yêu chung thuỷ. Các ngài yêu mến Chúa khi bình an, các ngài càng yêu mến Chúa trong những gian nan thử thách. Tình yêu của các ngài là tình yêu cao quí. Đáp lại tình yêu của Đức Giêsu Kitô đã hiến thân vì các ngài, các ngài cũng hiến dâng mạng sống để minh chứng tình yêu với Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, chúng con không phải chịu cảnh đầu máu chảy như tổ tiên của chúng con ngày xưa, nhưng chúng con vẫn có thể noi gương các thánh Việt Nam làm chứng cho đạo Chúa.
Nếu chúng con không được chết cho tình yêu, thì chúng con vẫn có thể sống cho tình yêu. Có lẽ ngày nay Chúa cũng không mong chúng con chết vì đạo, mà Chúa mong chúng con hãy sống vì đạo.

Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam, xin chúc lành cho quê hương và Giáo Hội Việt Nam. Amen.

CHÚA NHẬT 32 THUỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 32 THUỜNG NIÊN 
6/11/2016
Lời Chúa: Lc 20,27-38
Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?”
Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.
Suy Niệm:
Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc tranh luận về giáo lý giữa phái Sađốc và Chúa Giêsu. Phái Sađốc mỉa mai việc kẻ chết sống lại, còn Chúa Giêsu thì khẳng định tín điều ấy.
Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ về niềm tin của mình. Vấn đề thực tế đối với chúng ta là chúng ta tin có sự sống lại hay không? Nếu chúng ta tin có sống lại thì bây giờ chúng ta phải sống như thế nào?
Nhiều người sống quanh ta không tin ở đời sau, và đa số không tin việc sống lại. Do chính cuộc sống chúng ta, chúng ta phải làm sao chứng minh cho mọi người về niềm tin của chúng ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa cho chúng con biết, đời chúng con sẽ không đi trong bất định, lạc vào hư vô, nhưng có một cùng đích, đó là trở về với Thiên Chúa là cội nguồn của chúng con. Đời chúng con sẽ không chìm đắm trong đau khổ, nhưng sẽ vươn lên hạnh phúc, hạnh phúc làm con Thiên Chúa, hạnh phúc chia sẻ sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Xin cho chúng con biết sống ở đời này theo đúng Lời Chúa dạy, để mai sau chúng con xứng đáng được trở nên con của Chúa. Amen.
 
Powered by by: Blogger